En rutinerad kampanj

Valet börjar onekligen bli fruktansvärt nära, och det börjar onekligen bli dags att lägga i en högre växel rent generellt. Men! Det är viktigt att inte glömma bort de tre saker som gör kampanjandet möjligt, och som gör att det hela möjligt även när de mest engagerade eldsjälarna väljer att ta sig en paus. Dessa tre saker är kontinuitet, rutiner och organisatorisk synlighet.

Kontinuitet innebär att kampanj- och partiarbetet kännetecknas av att vara återkommande. Dels genom att ha regelbundna möten (förslagsvis en gång i veckan) så att alla medlemmar i området vet vad som är i görningen, och var de ska gå för att ta reda på vad som är i görningen. Detta är särskilt viktigt för nya medlemmar, som kan behöva ett par gånger för att lära känna gruppen och komma in i gemenskapen.

Kontinuitet är också att själva kampanjandet antar en återkommande karaktär. En kampanj är ju trots allt ingen engångshändelse, utan det gäller att hålla trycket uppe och lågan flammande. Folk behöver se att vi är igång, och att vi är igång både ofta och mycket – och, om möjligt, länge.

För att kunna hålla igång denna kontinuitet behövs rutiner, särskilt då för sådant som inhämtande och distribuerande av kampanjmaterial, introduktionen av nya medlemmar i det aktiva kampanjarbetet och för kampanjarbetet i stort. Allting blir väldigt mycket lättare om det finns någon slags standardmodell att hålla sig till och folk vet vad de ska göra. Det ska inte behöva vara ett problem att flygbladen tar slut, att nya aktivister dyker upp eller att folk är lite ovana vid kampanjarbetet.

Vilket för oss över till organisatorisk synlighet, vilket kan summeras i en kort fråga: vem ska jag fråga om saker händer? Det är oerhört viktigt att det finns ett klart svar på denna fråga, och att medlemmarna känner att de är välkomna att komma med spörsmål. Vem ska pratas med när flygbladen är slut? Vem är det som håller i trådarna och kan aktivera en i det pågående kampanjarbetet? Vem kan jag fråga om hjälp och stöd? Vem är vem, och hur får jag tag i dem?

Med dessa tre saker i bagaget blir allting så väldigt mycket lättare. När medlemmarna vet när, vem, var och hur kampanjen går till, så försvinner många av de hinder som i dagsläget förhindrar många från att vara en aktiv kampanjare.

Och om du har några frågor kring detta – vänd dig då till din lokala KL, VL, eller DL. De har rutin i att svara på just dessa frågor, och gör det på regelbunden basis. –

Kommentarer

Erik skrev

… och se till att ha riktigt kul! Finns inte lusten och glädjen finns bara missnöje. Det vinns inga val på det!

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>