Protokoll för kampanjmöte 2011-01-17

Kallade: Mikke, Johanna Drott och JRL

Närvarande: Mikke, Johanna Drott och JRL

Punkter – Rubrik – tidshorisont – ansvarig

======================================================

1. Bild på Anna till kampanj * We need you * Aktivera mera – Status. – 20110124 – JRL

Beslutades att JRL försöker få till en bild med Anna i “we want you” pose (om hatt med piratmärke fås med desto bättre)
JRL försöker ha bild klar till måndag 20110124

======================================================

2. Kampanj * We need you * Aktivera mera – 20110117 – 20110126 – JD & Mikke

Beslutades att JD & Mikke börjar på text till blogginlägg samt medlems/aktivistutskick. Färdigt till onsdag 20110126.

Kollaborativt arbetsdokument för ändamålet finns.

======================================================

3. Kampanj * searching skillness * leta photoshoppare, filmare, animerare & musiker – 20110117 – 20110201 – Mikke&JD

Beslutades att Mikke & JD tar fram en text där vi försöker få kunniga aktivister till subgrupper i ljud och bild, film hantering., Färdigt tisdag 20110201.

Kollaborativt arbetsdokument för ändamålet finns.

======================================================

4. Brainstorming hur vi bäst fångar in och tar till vara ideer från aktivister och medlemmar – 20110117 – pågående – Alla

Förslag om att sprida och använda handboken som Victoria tog fram om aktivism och utgå från den.

Ide om en drop in-padda för att ta till vara idéer från aktivister.

Skissa på ett nytt starterkit.

Ta fram en enkel retorikkurs med övningar att utföras vid lokala piratfikor (pirater övar på andra pirater i retorik).

Samarbete med utbildningsgruppen och ta fram en djupare kurs i agitering, flyers utdelning m.m.

Ide om att göra en enkel instruktionsvideo i flyersutdelning och andra aktiviteter. Kanske nyttja Anna i en Eriksgata där hon får som uppgift att träna aktivister i retorik och aktivism, eventuellt med Leffelini som kurslärarekollega. Fastslogs att det är med hjälp av gruppdynamik som saker händer, utvecklas och faller på plats.

Brainstormingen kommer framöver att utmynna i ett flertal projekt. (Lägger till att Johan MLG kom efter mötet och förslog att man skulle ta fram en hands on handbok för lokala aktiviteter. Möjligheter till detta skall undersökas innan arbete påbörjas att ta fram dylik.)

======================================================

5. Mötesfrekvens? – 20110117 – Alla

Beslutades att framtida möten bestäms vid föregående möte.

======================================================

Inga övriga frågor

======================================================

Nästa möte måndag 20110124 kl.20:30

======================================================

Vid tangenterna / Mikke

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>