Protokoll för kampanjmöte 2011-01-31

Möte Kampanjgruppen: 20110207:
Kallade: Mikke, Johanna Drott och JRL
Närvarande: Mikke, Johanna Drott och JRL
Punkter – Rubrik – tidshorisont – ansvarig

1. Bygga/kontrollera struktur för att ta emot aktivister och kampanjarbetare. – 20110207 – JD & Mikke
Texten är under skapande och mötet fann den på rätt väg. Anna petad på om en bild. Text skall gärna vara färdigt till nästa möte. Bild så fort som Anna orkar och hinner. Beslutades att skapa en gemensam svarsmail som kontaktyta mot Kampanjgruppen till att börja med.
===================================================================
2. Övrigt
Johan Mlg informerade om att han införskaffat en kopieringsmaskin som kan användas för mindre serier där något material behöver tas fram akut. Johan MlG lovade dessutom att ta fram lite priser på ett startpaket för aktivism för att skickas med en aktivismpärm som vi planerar att skicka ut till KL:ar. (Ett startpaket är ett aktivistpaket med badges, pins, pennor och dylikt.)
===================================================================
3. Nästa möte beslutades till 20110207 kl.20:00
======================================
Vid tangenterna / Mikke

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>