Om

Kampanjbloggar. Bloggar skrivna om kampanjande, av kampanjare, för kampanjare. Det ligger i sakens natur att partier är opinionsbildande organisationer, och att det därför finns en hel del kampanjande som pågår. Och eftersom det pågår så väldigt mycket kampanjande runt om i landet, så ligger det precis lika mycket i sakens natur att vi ute i fält pratar om hur det är att träffa människor, anordna events och på det stora hela vara igång i det offentliga.

Ty det är där vi hör hemma. På gator, torg, demonstrationer, festplatser, bloggar, tidningar, affischtavlor, luftballonger – överallt där människor är, där är vi, med glädje, budskap och färgen lila.

Låter det ambitiöst? Låter det inspirerande? Låter det kul?

Bra. Då kör vi.