Angående DDoS-attacker som kampanjmetod

Nyheterna om attackerna mot Wikileaks, Piratpartiet och andra sidors möjlighet att befinna sig på nätet har genererat väldigt mycket ilska. Många – exempelvis Anonymous – har valt att uttrycka den genom att bemöta eld med eld, och sålunda riktat liknande attacker mot de mål de finner lämpliga. Vilket många gånger inneburit att till synes slumpmässiga måltavlor utsatts för oproportionerliga ingrepp i sin rätt att yttra sig.

Det har också rests röster om att även Piratpartiet borde använda sig av dessa metoder.  Nu när internet ligger i krig är och bör alla medel vara tillåtna, right?

Fel.

Som kampanjinslag är dylika metoder fruktansvärt kontraproduktiva. De skapar motvilja hos människor genom att omedelbart klassa oss som “terrorister”, ger belägg till missuppfattningen att det enda vi bryr oss om är datorer, och genererar inga som helst positiva effekter när allt väl är sagt och gjort. Faktum är att våra motståndare mycket väl skulle kunna sprida rykten om att vi sysslar med sådant just för att åstadkomma negativ PR för vår del – vilket i dubbel bemärkelse är motsatsen till bra kampanjande.

Men den största anledningen till att vi inte sysslar med sådant ligger i att vi är ett parlamentariskt parti som arbetar med demokratiska metoder för att reformera vissa specifika lagrum. Och som sådant finns det ingen som helst plats för felriktade, enkelspåriga och kontraproduktiva upptåg som om femtio år generat kommer att ursäktas med att “det kändes som en bra idé just där och då”.

Våra metoder för att göra detta är opinionsbildning, informationsspridning och kreativa manifestationer i det offentliga. Att agera på barnsliga impulser om att hämnas på “fienden” ingår inte i detta.

Den som tror att Piratpartiet är detsamma som Anonymous kommer att rösta på någonting annat. Skapa inga anledningar att låta ens någon tro att en sådan tro är ens avlägset befogad.

Det vore motsatsen till bra kampanjande.

Kommentarer

SBJ skrev

Eftersom att de kunde spåra 16-åring som anhölls, borde det väl gå att spåra de som angriper Wikileaks and PP med, och kräva en arresteringsorder för dessa element med.

Helge Stenström skrev

De piratsympatisörer som håller på med DDoS påminner mig om fotbollshuliganerna. Klubbarna har svårt att tackla det problemet. Blir det lika svårt att hantera DDoS-gänget?

Cablegate 3 « Arkeoblog skrev

[…] Piratpartiet, EFF m.fl. har avrått från vedergällningsattacker. DDoS attacker är inte bra vare sig det är myndigheter eller privatpersoner som avfyrar dem. Det går inte att försvara friheten på nätet genom att strypa andras frihet på nätet. Äkta frihet på nätet innebär att alla – både privatpersoner och företag – ska få föra fram sina budskap utan att någon försöker tysta dem. Om privatpersoner protesterar mot försök att inskränka friheten på nätet genom att själva inskränka andras frihet resulterar det bara i en nedåtgående spiral med minskad frihet för alla. Det finns bättre sätt att protestera på. T.ex. genom att säga upp sitt paypal konto och tala om att anledningen till uppsägningen är deras hantering av wikileaks. Om tillräckligt många gör det sänder det en signal till företaget att deras kunder inte accepterar sådan behandling. Om inte ens superstjärnorna i wikileaks går säkra går ingen säker. Kan deras konto stängas på lösa grunder idag kan ditt konto stängas imorgon. Flytta istället över pengarna till ett företag som sätter kundens intressen i främsta rummet (om du hittar något). […]

Rick Falkvinge skrev

Att hota med DDoS är att syssla med terrorverksamhet. Det ordet har blivit väldigt överanvänt på sistone, men när man försöker få alla att agera som man vill genom att statuera exempel med våld, så är det ens modus operandi.

Utöver att jag inte vill att PP associeras med terrorverksamhet, så tycker jag det är fel i grunden att angripa infrastruktur. Dessutom kan man inte slåss för yttrandefrihet genom att tysta meningsmotståndare.

Amelia Andersdotter skrev

Eh. Nu fattar inte jag.

Det är ingen som tror att det är “terrorister”. Svensk media rapporterar det enbart som om att det är “internet som slår tillbaka”. Ingen har pratat om cyberterrorism i någon europeisk media jag har läst, däremot “krig”, vilket insinuerar att två parter ligger i fejd med varandra.

Så vitt jag har sett i amerikansk, spansk, holländsk, belgisk, brittisk och svensk media är det heller ingen som reagerat med rädsla, även om de heller inte har stött metoden som civil olydnad.

Precis som alla andra protester handlar det om att göra det i måttlig omfattning. Så länge det är uppenbart varför man protesterar och i vilken omfattning och om det orsakar skada för allmänheten eller inte är det inte ett problem.

Hade någon hackat Visa eller Mastercard och snott användaruppgifter hade det varit en annan sak, men som Bruce Schneier säger jag “det här är en ganska oskyldig protestaktion.”

Johanna Drott skrev

Amelia: det är en sak att en individ gör ett politiskt “statement” genom dylika metoder; det är en annan att som funktionär aktivt gå ut och uppmana folk att göra det i organisationens namn. Lyckosam internationell rapportering aside så har vi inget att vinna på att sätta ens ett vagt opinionsmässigt likhetstecken mellan pp och Anonymous – särskilt inte nu så här efter att det kommit fram att Anon gett sig på Mastercard och spritt ut ett antal kortuppgifter för allmän beskådan.

Vi agerar med parlamentariska metoder. DDoS är inte en sådan. I all enkelhet.

Bojan skrev

Even your media associated ddos attacks as activism. This is not “attack” rather a protest. Anyone who can deploy such amount of discomfort at people to lead them to such protest deserves what happens to him.

It’s same as when people go on to the streets to protest against something. I know, because we in Serbia brought governments like that, and when it’s in good cause for the USA, than it’s act of democracy, when it’s other way around, its terrorism?

You are jumping in your own mouth.

Johanna Drott skrev

Bojan: that is a different discussion altogether, in i different context with different actors with different motives. And as such best discussed in – you guessed it – a different place.

Whether is is activism, terrorism, protests or the holy act of God itself doesn’t matter – it is not part of our modus operandi. That is all we are saying. No ins, outs, ifs, buts, circumstances or alterations.

When such methods are the only way to respond/protest to political change, democracy is dead and the need for a Pirate Party is over.

But, as said initially, another discussion, another place.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>