Vi tror på Piratpartiet

Det finns en berömd video med en av våra yngre och mest entusiastiska kampanjare där Lucas Persson håller ett tal om Piratpartiet. Ta en titt, vetja!

Om vi skulle sammanfatta Lucas budskap i ett enda påstående så skulle det vara, om vi tar oss friheten att skala bort alla nyanser och utvikningar på temat, “jag tror på piratpartiet”. Och om det är något budskap vi borde förmedla med allt vi säger i vårt kampanjande så är det just detta. När vi skriver blogginlägg, när vi talar inför stora publiker, när vi talar med enskilda människor – överallt där vi kampanjar så är det detta budskap vi behöver banka in.

Vi skriver “behöver”, eftersom det största hindret just nu inte är att övertyga folk om att vi har rätt. Det största hindret vi möter just nu är att folk inte riktigt tror att vi kommer in i riksdagen i höst, och därför inte heller är värda att ta på allt för stort allvar. Det stora problemet är inte att nå ut med vårt budskap – det stora problemet är att förmedla vissheten om att vi kommer att komma in i riksdagen och kommer att styra om skeppet i rätt riktning när vi väl har gjort det.

Våra konkurrenter kommer att satsa stenhårt på att försöka framställa oss som marginella, som foliehattar och – om de vill vara elaka – som direkt oseriösa. Och ju längre fram vi flyttar våra positioner och ju högre upp vi kommer i opinionsmätningarna, desto mer kommer de att försöka spela på den här vinkeln. Inte för att den är sann, utan för att den är det enda som får folk att tänka till tre extra gånger innan de röstar på oss.

Kort sagt – vi behöver förmedla ett mer grundmurat förtroende. Vi behöver ställa det bortom all rimlig tvekan att Piratpartiet inom kort är ett riksdagsparti, och att alla försök att framställa saken i annan dager inte är någonting annat än ett försök till ren smutskastning.

Vi tror på Piratpartiet. Och vi säger det varje gång vi säger något – både högt och tydligt. Och vi kommer att fortsätta säga det även efter att vi har intagit riksdagen.

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>