Bjud med mormor till piratfikat

Piratpartiet har ett rykte om sig att vara ett ungdomligt parti. Detta är förvisso ett väldigt rättvisande rykte, som stämmer väl överens med hur saker och ting ligger till rent åldersmässigt, men det är också någonting som skrämmer bort lite äldre personer från partiaktiviteter. Vi är förstås positivt inställda till tanken att det behövs en föryngring inom den representativa demokratins representativa funktionärskår – främst då riksdagen – men detta innebär inte att vi med någon som helst nödvändighet är negativt inställda till äldre personer som sådana.

Tvärtom! Fråga bara Gun, vår officielle piratfarmor.

Det är därför lite synd att det inte tenderar att vara allt för många äldre personer på våra tillställningar. Vi vill därför uppmana alla att, bildligt eller bokstavligt, bjuda med mormor till nästa piratfika. Det kanske känns märkligt först, men betänk att det många gånger finns precis lika mycket framtidstro hos den äldre generationen som hos den yngre.

Och det vore därför mer än synd om de kände sig exkluderade.

Inte sant?

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>