Rapportera in aktivism

Vi har sen i början av april haft en forumtråd för att rapportera in aktivism, men tack vare lite knackande av kod så har vi nu en funktion till. Tråden på forumet kommer att finnas kvar, men rapportera helst in din aktivism via PirateWeb. Fördelen med att du rapporterar in där är att du då smidigt och enkelt kan lägga till bilder och att andra meddelas om att det har hänt. Om du rapporterar in via PirateWeb så lyfts det helt enkelt fram mer och… Läs mer

Att ha rent mjöl i påsen

Det argument som i särklass använts oftast för att motivera FRA och statlig massövervakning är, utan tvekan, att den som inte har någonting att dölja inte heller har någonting att frukta. Den vars samvete är lika vitt som rent mjöl är tydligen immun mot alla de negativa effekter som massövervakning för med sig för befolkningen som helhet, på något vis. Vi pirater vet förstås att detta är rent nonsens, och att en persons samvete inte på något sätt har någon som helst inverkan på statens… Läs mer

Argumentation

Nyligen kom Piratpartiet ut med ett pressmeddelande om informationsfriheten i den närmare östern. Svaren lät inte vänta på sig – Piratpartiet gjorde fel i och med att vi inte aktivt tog ställning för endera sidan, eller åtminstone inte tillräckligt med avstånd från varken den ena eller andra sidan. Detta även om pressmeddelandet avslutades med formuleringen “Piratpartiet tar inte ställning i den bakomliggande konflikten i Mellanöstern, men arbetar aktivt för att bevara möjligheten till fri kommunikation”. En formulering som, rimligtvis, borde antyda att Piratpartiet inte tar… Läs mer